Om NÄT

Svensk travsport står inför omfattande förändringar. Den som vill driva travpolitik gör det allra bäst genom medlemskap i ett travsällskap och genom valda företrädare i travsportens beslutande församlingar. Icke desto mindre behöver hästägarna i Sverige en egen kanal som tydligt talar om vad dagens hästägare vill, kan och behöver. NÄT bildades 2018 och har tillkommit för det ändamålet.

NÄT bygger på ett avtal om samverkan mellan lokala hästägarföreningar, men också på anslutna enskilda hästägare. NÄT har en federativ struktur och är inget nytt förbund. Det ska bäst ses som ett nationellt nätverk.

Viktigast för bildarna – hästägarföreningarna vid Mantorp, Sundbyholm och Solvalla, och senare Åby – är att skapa en samverkansmodell som är trovärdig. Trovärdigheten bärs upp av tre pelare – oberoende, kompetens och legitimitet.

Oberoende

Oberoende uppnås både genom att stå helt fri från den inre travpolitiska demokratiska processen i STs fullmäktige och från centrala bidrag. NÄT står fritt att tycka, tänka och agera utifrån egna ställningstaganden, utan att vara bundet av formella beslut och travsportens styrande etablissemang.

Kompetens

Trovärdighet kräver kompetenta företrädare med goda kunskaper om travsport och om hästägandets villkor.

Legitimitet

För att skapa legitimitet, omöjlig att ifrågasätta, bygger NÄTs samverkan på antalet ägda hästar, inte på medlemsantal. Ju fler ägda tävlingshästar desto tyngre blir inflytandet, men med utgångspunkt från principen att med makt kommer ansvar.

NÄTs samverkanspartners håller Rådslag en gång per år för att ”med örat mot rälsen” bestämma inriktning. Däremellan jobbar de valda företrädarna aktivt med att informera, påverka och bygga opinion. Lokala hästägarföreningar, andelsägargrupper, enskilda hästägare, alla som vill tävla med sina travhästar under vettiga och gynnsamma sportsliga och näringsmässiga villkor är välkomna att ansluta sig. Tillsammans är vi sportens bärande bjälke och tillsammans hörs vi och gör skillnad.

Den som vill veta mer kontaktar någon av NÄTs företrädare elller kommunikationsansvarig:

Företrädare

 • Björn Damm
  bjorn.damm@gmail.com
 • Conny Johansson
  conny.johansson@trp.se
 • Torbjörn Ylvén
  torbjorny@gmail.com
 • Tony Löfqvist
  tony.lofqvist@markomiljo.se

Kommunikatör

 • Ewa Silfverberg Liljeros
  travhastagarsamverkan@gmail.com

Samverkanspartners

solvalla hästägarförening

NÄT - Nationell samverkan för Ägare av Travhästar

NÄT är en samverkansmodell för det nya travsveriges hästägande där sakfrågorna står i centrum.