Samverkanspartners

Anslutna hästägare och föreningar samverkar genom avtal. Avtalande parter ges inflytande utifrån det antal ägda hästar som finns upptagna på ST’s träningslistor ett givet datum varje år.

NÄT är en samverkansmodell för det nya travsveriges hästägande där sakfrågorna står i centrum.

Den som vill veta mer kontaktar någon av NÄTs företrädare elller kommunikationsansvarig:

Företrädare

 • Björn Damm
  bjorn.damm@gmail.com
 • Conny Johansson
  conny.johansson@trp.se
 • Torbjörn Ylvén
  torbjorny@gmail.com
 • Tony Löfqvist
  tony.lofqvist@markomiljo.se

Kommunikatör

 • Ewa Silfverberg Liljeros
  travhastagarsamverkan@gmail.com

Samverkanspartners

solvalla hästägarförening

NÄT - Nationell samverkan för Ägare av Travhästar

NÄT är en samverkansmodell för det nya travsveriges hästägande där sakfrågorna står i centrum.