Ge oss en plan

I ett allt bistrare ekonomiskt klimat som blåser travsportens utövare rakt i ansiktet påverkas uppfödarna. Tränarna saknar externa kunder samtidigt som deras egen ekonomi är hårt utsatt, vilket begränsar egna spekulationer. Det behöver skyndsamt gallras i unghästskogarna samtidigt som en förtida slutavverkning riskerar att ske på våra avelsston. Framförallt vill inga uppfödare riskera att sitta kvar med osålda hästar.

Unghäståret 2022 registrerades 2.574 travare. Det var den ”minsta” kullen sedan 1974 då 2.523 travare registrerades. Förra året bjöds det ut 868 ettåringar på auktioner i Sverige, som då såldes till rekordhöga 147,9 miljoner kronor. Samtidigt ökade andelen återrop och osålda hästar, vilket medförde att försäljningsprocenten blev rekordlåga 67,5 procent. Var tredje av de utbjudna hästarna vände förra året hemåt med oförrättat värv.

Samtidigt som en tredjedel av anmälda hästar inte når nya ägare ökar antalet auktionstillfällen.

Travsporten får nio (9) auktionstillfällena under 2023 och då är inte ASVTs Internetauktion eller Traveras auktioner medräknade. Auktionerna Next Generation Sale på Sundbyholm den 14 – 16 september och Solvalla Criterium Sale den 12 – 13 oktober tar liksom alla fysiska auktioner sats emot att kunna erbjuda det där lilla extra i upplevelse. Folkligt, festligt och fullsatt är den rimliga målsättningen. Låt oss hoppas att auktionerna lyckas försvara framtidens mångfald av publik, hästägare, uppfödare och hästar.

De fysiska auktionerna handlar om att utnyttja kraften i högoktaniga tävlingar. Det är travsportens nya verklighet att färre än 10 procent av tävlingsdagarna samlar 1.000 eller fler besökare. 10 – 15 tävlingsdagar på ett helt år klarar av att samla fler än 5.000 besökare. Auktionsdagarna i år blir var och en för sig både uppfödarnas och travbanornas “D-Day” om inte försäljningssiffrorna vänder uppåt.

Uppfödarnas dilemma

Uppfödarna saknar efterfrågan på sina produkter och kan inte själva bestämma ett försäljningspris som täcker produktionskostnaden. De är helt utlämnade till marknadsläget, samtidigt som osålda unghästar innebär stora lagerkostnader. “Skrivbordsuppfödarna” som inackorderar ston förefaller tveksamma inför kommande vägval. Ska alla ston betäckas 2023 eller ska de inte? ST har dessutom gjort det ointressant för uppfödarna att sälja hästar på export om de inte vill förlora uppfödarpremier. Vad som händer 2023 blir en ödesfråga för antalet fölregistreringar under 2024 och för antalet unghästar i träning fr o m 2025.

Att antalet auktioner hjälper uppfödarna att hitta köpare råder det inga tvivel om, men vad blir intäkten? Få i de breda uppfödarleden har plats eller ekonomiskt utrymme för osålda unghästar. Logiskt är det därför med ett högt anmälningstryck på ASVT´s elitauktion, som f n har över tvåhundra anmälningar. Det ryktas om att även TR Media avser att blanda sig i auktionscirkusen, vilket inte alls är förvånande då ägarna ST idogt arbetar i centraliseringens tecken. Låt oss hoppas att det bara är ett rykte och att ST använder hästägarnas prismedel till annat.

Bristen på prismedel och att uppfödarpremierna är begränsade vid utlandstarter har medfört en fortsatt landstigning utomlands från bemedlade intressen, såväl på Frankrikes som Amerikas kustlinjer.

Den inneboende kraften

Det är bara bra med en ökad auktionsvolym för våra unghästar. Alla köpare ges chansen när uppfödarna erbjuder hela sin årgång till försäljning på auktion. Russinen är inte redan utplockade av en handfull tränare.

Däremot ökar motvinden varje dag då Skatteverket tar strid både mot nya och befintliga bolag om rätten till momsavdrag. Skatteverkets sätt att ifrågasätta nya, och låta en del gamla vara ifred, skapar en snedvriden konkurrens. Det är därför utmärkt att centralförbundet lägger stor kraft på den frågan.

Sammantaget är det allt för många krafter som motverkar travsportens ekonomi. En sak är helt säker. Trots motkrafter har vår svenska travsport en inneboende egen kraft, men den måste kanaliseras rätt. Det kan bara ske genom att det skapas framtidstro. Framtidstro skapas inte genom obefintlig kommunikation eller om den är tillrättalagd för att försköna verkligheten.

Obesvarade frågor

Vi väntar fortfarande på svaret från STs styrelse om vart de tre miljarderna i skattelindring tog vägen som ATG fick mellan 2019 tom i år 2023. Lord Skarplöth svävade på målet när han nyligen fick frågan i podden Hansson & Lindberg.

ATGs styrelse lär liksom PMU, om informationen är rätt, vara besvärade av att ATGs VD försökt, men misslyckats med att köpa ett spelbolag i Frankrike. Tillväxt genom förvärv utomlands hjälper inte vårt spelbolags affärer på hemmaplan. Den misslyckade produktutvecklingen hos ATG under pokalåren hjälps inte heller upp av V86xpress, när baksidan av konceptet kväver all växtkraft och förstör banpublikens upplevelse på plats. V86xpress fungerar bra som tv-produkt, men det är ändå inte alltför vågat att påstå att spelbolagets Napoleon är på väg mot sitt Waterloo.

Under 2023 kommer den mångfald av hästägare och uppfödare, som travsporten som folkrörelse har vilat på, att ytterligare tunnas ut. Frågan om hur dagens travsport kan skapa en framtid är redan besvarad av sportens vikande rekryteringssiffror Det kan den inte.

Dagen D

Tiden har därför kommit för ATG och ST att offentligt erkänna att travsportens hjul rullar allt snabbare i utförsbacken. Hade travsporten haft bolagsstämmor värda namnet hade vi haft nya besättningar, såväl i styrelser som i delar av berörda ledningar, hos sällskap, ST och ATG.

Det har flera gånger krävts en intern analys av travsporten om och hur trovärdigt och hållbart den ska kunna verka i framtiden. Sådana krav har snabbt och effektivt trollats bort av tidigare ledningar. Kravet behöver ställas igen, men nu genom en extern och helt oberoende utredning, gärna som spelutredningen politiskt förankrad i departementen. Det är tydligt att den gamle “rikshushållaren” och finansministern Gunnar Sträng hade rätt om att travsporten inte klarar av att hantera sina affärer på egen hand. Kanske är det också den enkla förklaringen till varför staten fortfarande har representanter i ATGs styrelse?

Travsportens Dagen D är här, men ledningscentralen saknar tyvärr en trovärdig landstigningsplan.

Relaterade inlägg

Tomt i tanken och i tanken

VD och sportchef har samtidigt aviserat att de på egen begäran lämnar Solvalla. Efter många års slit har motivationen tagit slut. Att det blåser hårda ...
Läs mer →

Signal till omstart

Aprilasnö ger fårahö, säger Bondepraktikan. Stämmorna bland travsällskapen avlöper utan större dramatik. Parentationerna över förlorade och engagerade sällskapsmedlemmar samlar mötesdeltagarna under en tyst minut.  Skulle ...
Läs mer →

Skenet bedrar

Om tävlingsverksamhet med travhästar ska betraktas som ekonomisk verksamhet eller inte har varit föremål för rättsliga tvister mellan ST och Skatteverket under flera år. Tre ...
Läs mer →

Bort från kolchosen

Om tävlingsverksamhet med travhästar ska betraktas som ekonomisk verksamhet eller inte har varit föremål för rättsliga tvister mellan ST och Skatteverket under flera år. Tre ...
Läs mer →

Bakom lyckta dörrar

Årets Hästgala s k gick av stapeln i fredags på Clarion Post Hotel i Göteborg. ATGs VD Hans Lord Skarplöth drog dessvärre inte ned några ...
Läs mer →

Uppgiven strategi

Efter att förslaget har varit ute på remiss bland travsällskap och BAS-förbund har ST’s fullmäktige beslutat om en sjuårig strategisk plan för travsporten.  Travsporten mot ...
Läs mer →