Parlez vous francais?

Hästägare och uppfödare grep bokstavligen makten i Frankrike december 2019. Under ledning av Jean-Pierre Barjon, president i franska travförbundet Le Trot och sedan flera år hästägare även i Sverige, gavs spelbolaget PMU ett tydligt ägardirektiv. De styrande ställde sig själva frågan om för vad och för vilka förbundet skulle verka.

Vi vet att fransmännen har en del moln på himlen av trovärdighetskaraktär. Fransk lagstiftning via sitt justiedepartement förhindrade att koboltdopande tränare gavs permanent näringsförbud. Däremot ställer franska förbundet i alla lägen upp för sina hästägares och uppfödares näringsförutsättningar. De bjuder inte in med armbågen. Travsportens grundare är alltid välkomna till banorna med eller utan startande häst.

De enda som fortfarande tycks kunna röra sig helt fritt på svenska travbanor är tjänstemän från ST och ATG.

Det finns givna undantag, typ Prix d’Ameriquedagen, då bevakningen ur säkerhetssynpunkt är viktig,speciellt på stallbacken,vilket vi känner igen även från Solvalla under Elitloppet som samlar mellan 20 – 30.000 i publik.

 • Fakta är information utan känsla.
 • En åsikt är information och erfarenhet.
 • En åsikt som inte bygger på fakta är okunnighet
 • En åsikt som ignorerar fakta är dumhet.

Utgår vi från fakta är det som särskilt skiljer i näringsförutsättningar mellan Frankrike och Sveriges travsport följande:

 • I Frankrike finns det alltjämt ett överskott av travhästar medan vi i Sverige har ett överskott av osålda unghästar.
 • Amatörsporten är generellt sett mindre omfattande i Frankrike
 • Antalet tävlingsdagar har justerats ner i större omfattning i Frankrike än i Sverige.
 • Prispengarna är högre per lopp och starttillfälle.
 • Insatslopp för unghästar finns ej i Frankrike medan hästägarna i Sverige betalar 50 miljoner kr om året bara i insatser. Undantaget är Grand Prix de l’UET som är öppet för alla europeiska hästar. Fransmännen kan efteranmäla, dock med väsentligt förhöjd avgift som följd.
 • Tränarna i Frankrike paketerar månadskostnaden så att utselning och närtransporter vid start ingår i beräknad träningsavgift, vilken ändå inte är högre än den svenska.
 • Den som vill vara hästägare i Frankrike kontrolleras. Den som är dålig betalare eller brottsligt belastad gör sig ej besvär. I Sverige byter tränare sitt bolags F-skatt mot en enskild firma och betalningsanmärkningar är vardag.

En häst får startförbud om en ägare inte betalar sin avräkning till ST. Det finns däremot inget som hindrar att en tränare har betalningsanmärkningar och är en ständigt återkommande kund hos Kronofogden.

Det är naturligtvis tragiskt i de enskilda fallen. Så sent som idag har vi dessutom förstått att ST’s ordförande är en känslig person som blir ledsen när han angrips av upprörda företrädare för uppfödarna. Kan den mjuka sidan vara den enkla förklaringen till att han inte byter tränare till någon som inte är på obestånd och ej heller under utredning för brott?

Att leva som vi lär

Jag hoppas att mitt budskap är tydligt. Vi måste leva som vi lär. Vi måste stå upp för en sund värdegrund. Idrott och sport bygger på tävlan, inte på bidrag och ”vinst varje gång” som i lotteristånd på tivoli.

Vi ska ha styrande och ledningar som kan sporten och som är modiga nog att inte ducka bakom regler och paragrafer när vi vill ha en öppen och förutsättningslös dialog. De ska vara våra sportsliga vänner och företrädare, inte ta rollen som övervakare eller kontrollerande föräldrar. Inte heller ska de manipulativt gråta och skuldbelägga eller utestänga de som ger kritik.

Vi ska hedra alla som varit med och byggt upp sporten så att de även vill vara med in i framtiden. Alla ska vara behöriga utom de som fuskar. Fair play måste gälla även i travsportens värld.

Kulturskymning

Vårt förbund har till speciellt förtjänta personer utdelat hedersbetygelser i form av Svensk Travsports stora hederstecken. Sammanlagt har genom åren totalt tolv personer erhållit denna utmärkelse varav fem personer är i livet, Assar Engblom, Stefan Holmgren, Gert Lindberg, Claes Lundell och Margareta Wallenius Kleberg. Dessa erhöll från STs VD meddelande att deras Super Life Card (guldkort) var indraget och inte längre gällde. Det var ersatt med ett entrékort för vanliga tävlingsdagar. För STL- och storloppsdagar skulle ordinarie entréavgift erläggas. Detta korrigerades så småningom till att om någon av dessa personer önskar besöka en STL- eller storloppsdag så skall aktuell bana kontaktas på förhand för att administrera besöket och eventuellt erbjuda fri entré. Maktfullkomlighet eller ej, men väl historielös ignorans och dumhet.

Ska Svensk Travsports nuvarande ledning ifrågasätta sina företrädares beslut som de istället borde vara stolta över? Hade det ens kunnat ske i Frankrike? Där blev ekonomin och den krassa verkligheten startsignalen för att hästägare och uppfödare för tre år sedan skulle ta över rodret. Hur gick det sedan? För 2022 räknar franska travförbundet med en nettovinst på tio miljoner euro. Prispengarna uppgår till totalt 285 miljoner euro. Det är en ökning – en ö-k-n-i-n-g – med 31 miljoner euro jämfört med 2021. Där finns det pengar som ligger i någon låda.

Relaterade inlägg

Skenet bedrar

Allmänhetens intresse för travsporten ökar. Det visar den senaste Orvesto-undersökningen. Stigande allmänintresse är glädjande, men varför syns motsatsen i rekryteringen av hästägare, travsportens aktiva och ...
Läs mer →

Bort från kolchosen

Om tävlingsverksamhet med travhästar ska betraktas som ekonomisk verksamhet eller inte har varit föremål för rättsliga tvister mellan ST och Skatteverket under flera år. Tre ...
Läs mer →

Bakom lyckta dörrar

Årets Hästgala s k gick av stapeln i fredags på Clarion Post Hotel i Göteborg. ATGs VD Hans Lord Skarplöth drog dessvärre inte ned några ...
Läs mer →

Uppgiven strategi

Efter att förslaget har varit ute på remiss bland travsällskap och BAS-förbund har ST’s fullmäktige beslutat om en sjuårig strategisk plan för travsporten.  Travsporten mot ...
Läs mer →

På väg mot 2030

ST beslutar om ett strategiskt måldokument kallat Svensk Travsport mot 2030. Ett välkommet initiativ av Svensk Travsport. Om vi bortser från olyckliga och känslomässiga formuleringar ...
Läs mer →

Vart är vi på väg?

Åderlåtningen av Svensk Travsport har pågått i många år. Den slog ut i full blom i och med den misslyckade pokalöverenskommelsen. ATG utlovade guld och ...
Läs mer →