ST – ett affärsdrivande verk?

Travsporten vidgar sina vyer. Nya intressenter lockas in. Kanske är det dom som får bli de nya som finansierar de lokala banorna. På många håll bortses numera från kärnverksamheten när banorna till varje pris försöker överleva. Travmedia slår in på samma väg och söker nya annonsintäkter från andra branscher.

ST har tecknat ett övergripande avtal med ett ölbryggeri. Att TR-media annonserar med 7,5-procentig starköl med en banner på sin hemsida känns lätt berusande. ”Vart är vi på väg” undrade jag i en utredning för många, långa år sedan när hästbristen var i vardande. Det var helt förutsägbart att det i framtiden skulle resultera i ihåliga lopp.

Vidgade vyer är bra, men det räcker naturligtvis inte med starköl. Frågan uppstår också om det verkligen är ST som ska bedriva affärsverksamhet? Hur är det förenligt med stadgar och uppdrag? Är det beslutat av fullmäktige? Går man mot att bli ett nytt affärsdrivande verk, när samhället i övrigt har privatiserat post, apotek o s v. Om travsällskapen inte kan driva sin affärsrörelse lokalt behövs det kanske andra idéer och verktyg än centralisering för att få branschen att ta styrning.

Först måste vi våga säga det som många tänker. Låt oss strukturera om så att vi får betydligt fler möjligheter till marknadstrav och aktiviteter kring det. Låt de banor, som inte längre har hästar som räcker att fylla upp lopp i vardagstravet, istället anordna säsongs- och marknadstrav. Sporten behöver finna former för att locka en ny publik och där sportens nödvändiga villkor utgör direktiv för spelet.Vi vet att vi kommer att förlora ytterligare 1.000 hästar under de kommande två åren. Det är fakta och ren matematik, oaktat hästarnas höjda åldersgränser.

Trovärdighet börjar med en stabil värdegrund och gemensam insikt om dagens verklighet. Den flyktar inte, men är beredd till förändring. Den låser inte in och kastar nyckeln i sjön. Den behandlar människor med respekt och avslutar inte med ett penndrag deras anställningar. Pegasus ryttare fick hastigt lämna och gå över till egen konsultverksamhet. Det gör inte rekryteringen av kompetenta anställda enklare för framtiden, men det är antagligen ett mindre problem. Det betydligt större problemet är hur travsporten ska kunna undgå att strama upp sin arbetsorganisation och undvika massuppsägningar. Att som nu betala administrationen med prismedel är naturligtvis ett alternativ som negativt påskyndar bristen av nya hästar och hästägare.

Travsportens nya VD befinner sig inte i någon avundsvärd situation. Särskilt inte när sporten har gjort sig medskyldigt till ett nytt gigantiskt feltänk, som dragit in ATG i en rättsprocess mot konkurrerande spelbolag. Mina damer, herrar och tjänstemän, det är färdigsnackat. Inför framtiden handlar det om verkstad om vi ska rädda travsporten och dess organisation från ytterligare sönderfall.

Relaterade inlägg

Skenet bedrar

Allmänhetens intresse för travsporten ökar. Det visar den senaste Orvesto-undersökningen. Stigande allmänintresse är glädjande, men varför syns motsatsen i rekryteringen av hästägare, travsportens aktiva och ...
Läs mer →

Bort från kolchosen

Om tävlingsverksamhet med travhästar ska betraktas som ekonomisk verksamhet eller inte har varit föremål för rättsliga tvister mellan ST och Skatteverket under flera år. Tre ...
Läs mer →

Bakom lyckta dörrar

Årets Hästgala s k gick av stapeln i fredags på Clarion Post Hotel i Göteborg. ATGs VD Hans Lord Skarplöth drog dessvärre inte ned några ...
Läs mer →

Uppgiven strategi

Efter att förslaget har varit ute på remiss bland travsällskap och BAS-förbund har ST’s fullmäktige beslutat om en sjuårig strategisk plan för travsporten.  Travsporten mot ...
Läs mer →

På väg mot 2030

ST beslutar om ett strategiskt måldokument kallat Svensk Travsport mot 2030. Ett välkommet initiativ av Svensk Travsport. Om vi bortser från olyckliga och känslomässiga formuleringar ...
Läs mer →

Vart är vi på väg?

Åderlåtningen av Svensk Travsport har pågått i många år. Den slog ut i full blom i och med den misslyckade pokalöverenskommelsen. ATG utlovade guld och ...
Läs mer →