Hörnbergs senaste VD-brev

I gammal god ST-anda fortsätter Ulf Hörnberg att klappa händer och skriva hejarop i sina veckobrev. ”It’s no news like fake news”. Dubble distriktsmästaren i fallskärmshopp ger sig sedan på spelbolag, som han anser inte gör rätt för sig.

Det förefaller lämpligt att i sammanhanget påminna om spelbolagen har löst ut svenska licenser för nästan 100 miljoner kronor, men några avtal har ST inte lyckats träffa med dem.

Det finns flera anledningar till det. Avtalen är ensidigt utformade med sedvanliga juridiska tveksamheter. Genom konstruktion och utformning med orimliga tilläggsvillkor packar de in ATG på ett sätt som potentiella affärspartners omöjligt kan acceptera. Avtalen följs sedan av direktiv till travbanorna att endast ST får träffa avtal med spelbolag, vilket står i direkt motsats till vad den nya spellagen ger möjlighet till. Sällskapen kan inte jobba in några nya pengar till sig själva i reklam-och sponsorskap från spelbolag. Endast en mindre del av sponsorpengarna går åter till berörd bana. Vilka banor har i årets budget förstärkta ekonomiska möjligheter? I vart fall inte från spelbolagen.

Först ska eventuella pengar träffa STs kistbotten. I den finns redan ett upparbetat lager av underskott om ca 50 miljoner kronor. Avtal eller inte, först ska ett ursprungligt och mindre lyckat affärstänk repareras. I avtalen mellan banorna och ST har därefter STs styrelse att i efterhand i slutet av varje år fördela ut överskottspengarna, dvs om det blir något över.

Makten åt ägarna? Knappast. Sällskapen vet dock att

  • spelet på hästar minskar
  • ATG s vinstmedel räcker inte till sportens omkostnader
  • ATG ökade belåningen med nätta 277 miljoner kronor första kvartalet .

– Jag oroar mig självklart över att spelet på hästar tappar. Det är också de spelformer som har bäst marginaler, där vi tjänar mest. Nu vill jag se åtgärder från ATG som vänder trenden”, skriver Hörnberg också. ATG lär knappast kunna lösa hästbristen. Det är något som travsporten själv måste lösa, dvs ST. Ett starkt ledarskap skyfflar inte över sina problem till andra.

Hästbristen är den största orsaken till bekymren. Uruselt anmält pga fel proppar tycker vissa. Andra menar att stortränarna ska ta sitt ansvar och resa mer med sina hästar. Elementära feltänk naturligtvis, eftersom hästbristen är en brist på nya hästägare och samtidigt brist på ägardirektiv och förändringskraft från ägarna till ST, dvs från travsällskapen.

Jag vill också för NÄTs räkning hälsa STs nya VD Maria Croon välkommen ombord. Hennes 100 första dagar kräver resultat. Kommer hon att fullfölja sina företrädares inkapslingspolitik och i gammal traditionell ST-anda lägga dimridåer över verkligheten? Eller förstår hon att hon ska lyssna på dem som fortfarande äger en och annan häst och som faktiskt är de som vet vad som behövs för att få hästägarna tillbaka till arenan.

Maria Croon bör inleda med att presentera ett för sporten trovärdigt tävlingsprogram och som visar på för vem och varför vi kör travtävlingar. När travsporten nu ska vända den negativa utvecklingen börjar hennes jobb definitivt inte i spelbolaget ATGs styrelserum. Det börjar med sportens aktiva, dvs utövarna och de hästägare som fortfarande kan och vill satsa på svensk travsport.

Hörnbergs VD-brev, vecka 18

Relaterade inlägg

Skenet bedrar

Allmänhetens intresse för travsporten ökar. Det visar den senaste Orvesto-undersökningen. Stigande allmänintresse är glädjande, men varför syns motsatsen i rekryteringen av hästägare, travsportens aktiva och ...
Läs mer →

Bort från kolchosen

Om tävlingsverksamhet med travhästar ska betraktas som ekonomisk verksamhet eller inte har varit föremål för rättsliga tvister mellan ST och Skatteverket under flera år. Tre ...
Läs mer →

Bakom lyckta dörrar

Årets Hästgala s k gick av stapeln i fredags på Clarion Post Hotel i Göteborg. ATGs VD Hans Lord Skarplöth drog dessvärre inte ned några ...
Läs mer →

Uppgiven strategi

Efter att förslaget har varit ute på remiss bland travsällskap och BAS-förbund har ST’s fullmäktige beslutat om en sjuårig strategisk plan för travsporten.  Travsporten mot ...
Läs mer →

På väg mot 2030

ST beslutar om ett strategiskt måldokument kallat Svensk Travsport mot 2030. Ett välkommet initiativ av Svensk Travsport. Om vi bortser från olyckliga och känslomässiga formuleringar ...
Läs mer →

Vart är vi på väg?

Åderlåtningen av Svensk Travsport har pågått i många år. Den slog ut i full blom i och med den misslyckade pokalöverenskommelsen. ATG utlovade guld och ...
Läs mer →