”Matlapp” eller oskäliga avtal

Det började på senhösten 2018. Innan jul kom arbetet ordentligt igång efter att en ödmjuk fråga ställts till oss hästägare från Legolas.bet. ”- Vad krävs för att vi framgångsrikt ska kunna relansera våra spel på hästar?

Svaret blev att det som är bra för hästägarna är bra för travsporten. Om spelare och hästägare mår bra så kan travsporten utvecklas. Frågan ställdes till hästägare runt Solvalla av det enkla skälet att som Solvalla mår, mår hela travsporten.

Vi vet alla att Solvallas onsdagar har klippts itu med V86xpress. ATGs TV-produktion har kontraproduktivt manövrerat ut Solvallas kärnverksamhet. Tillsammans med en pokal som läckte som ett såll klippte ATG, med ST’s goda minne, ett tidigare enat travsverige i två stycken.

Den ena sidans företrädare ser möjligheter genom omregleringen, helt enligt lagens förarbeten och slutliga utformning. På den motsatta sidan fortsätter aktörerna från monopolets storhetstid att i strid med ny lagstiftning motarbeta dessa möjligheter och därigenom även kränka etablerad konkurrenslagstiftning. Avtalsfrihet får inte inskränkas eller kränkas av osunda tvingande avtal som hindrar, inte bara avtalsparterna, utan även tredje man. Det kan jämföras med att stoppa Readly Express från att starta i Elitloppet därför att han är för bra. Avtal måste även anses oskäliga då dom faktiskt motverkar sportens egen intjäningsförmåga för sina mest väsentliga aktörer – hästägarna.

Hästbristen har kunnat förutses länge. Ändå har sportens tunga företrädare valt att prioritera att utveckla sitt spelbolag, bl a genom att hålla igen på prispengar i tid och otid. Publiken försvinner som en avlöning, men även medlen från ATG till ST, då endast 50 procent blir kvar till rena prismedel.

Vad gör vi nu när hästbristen orsakar eko i stallarna? En stor tränare med verksamhet både på västkusten och i mellannorrland har mer än hälften av sina boxar tomma. Borde det inte istället vara kö till våra tio-i-topp-tränare? Kan travsporten med bibehållen trovärdighet sela ut hästar som betalar resekostnader med 25 procent av sina prispengar och samtidigt belastar samhällets vägnät och de aktivas arbetsvillkor.

Legolas.bet matar matlappen

Utan prestige och med helt rätt approach kommer under mars månad, med början från onsdag denna vecka, en påminnelse om hästägarnas historiskt viktiga motivationshöjare. Då återinförs den äkta matlappen, dvs den prischeck som verkligen försörjde en starthäst under en månad. Och nej, det är inte ST/ATG som tar initiativet – Det är Legoglas.bet.

Historiskt var det Menhammars Olof Wallenius som under sin tid som ordförande för Stockholms Travsällskaps, inrättade ”matlappen”. Avsikten var att även ett sjättepris skulle täcka träningskostnaderna för en häst under en hel månad. Det var en mycket klok och insiktsfull tanke som våra tiders beslutsfattare har valt att ignorera. Under mars månad 2019 återinförs matlappen i de tre onsdagsloppen på Solvalla, som utöver V86:an, utgör Legolas.bets spelform Pick76. Legolas.bet lägger till prispengar från tredjepriset och upp till sjättepriset, som i aktuella lopp landar på 12 000 kronor. Prissumman baseras på en beräknad dygnskostnad för en häst i proffsträning på 400 kronor/dag.

Återigen, det är inte ST som betalar höjda prispengar. Det är Legolas.bet som utfäster och vad man kallar en marknadsersättning till de hästägare vars hästar är prisplacerade mellan tredje till sjättepris i enlighet med ST’s officiella resultat. Mer info om Matlappen finns hos www.legolasbet.se/page/matlappen

Så här blir prisskalorna på onsdag den 13 mars, den 20 mars respektive den 27 mars.

Prisskalor

Där prisskalan enligt propositionen är:
40.000 – 20.000 – 11.000 – 7.500 – 5.000 – (3.500 kr)
lägger Legolas.bet som marknadsersättning till: 0 – 0– 3.500 – 5.500 – 7.500– 8.500 kr
vilket gör att prispengarna till hästägarna efter Legolas tillskott blir:
40.000 – 20.000 – 14.500 – 13.000 – 12.500 – 12.000 kr

Där prisskalan enligt propositionen är:
60.000 – 30.000 – 15.000 – 8.500 – 5.700 – (4.500 kr)
lägger Legolas.bet som marknadsersättning till: 0 – 0 – 5.700 – 5.500 – 7.300 – 7.500 kr
vilket gör att prispengarna till hästägarna efter Legolas tillskott blir:
60.000 – 30.000 – 20.700 – 14.000 – 13.000 – 12.000 kr

Grattis till denna överraskning alla hästägare, som har hästar anmälda till start i aktuella lopp på onsdag. Inte ens i rikstotons gulddivision når sjättepriset dit.

P76 – Solvalla Edition

Den spelande publiken får också sitt. Legolas.bet marknadsför P76 – Solvalla Edition, med garanterad omsättning och hög återbetalningsnivå för spelarna.

Låt oss därför applådera initiativet att ge sportens utövare och publik på plats ny näring, och som samtidigt kompletterar ATGs ”tv-edition”. Vad som sedan följer under april kan vara något helt annat. Avsikten med Legolas.bets finansiella insteg är att alla i sporten ska förstå att den nya spelvärldens möjligheter är oändliga och naturligtvis även visa att inte endast ATG avsätter medel till sportens utövare.

NÄTs strategiska mål

STs förtroenderåd håller möte den här veckan. Många viktiga framtidsfrågor finns på dagordningen. Inom NÄT fokuserar vi på bakomliggande sakfrågor istället för institutionell politik och anser att ST borde göra detsamma.

Vi ställer oss inte bakom orättmätiga avtal och vi ser möjligheter istället för svårigheter i och med omregleringen. Samverkansarbetet mellan oss hästägare fokuserar på de för hästägarkollektivet väsentliga nationella frågorna, där syftet är förbättrade prismedel, förstärkt djurskydd, optimala och kostnadsmedvetna tävlingsförutsättningar genom ett tävlingsprogram anpassat efter hästunderlag och sportens villkor.

  1. Återskapa 40-procentig kostnadstäckning
  2. Ny- och återrekrytering av hästägare
  3. Hållbart tävlande och begränsat resande
  4. Förstärkt hästägarinflytande inom travsällskapen
  5. ST återtar rollen som sällskapens serviceorganisation med utgångspunkt från erhållna ägardirektiv
Relaterade inlägg

Skenet bedrar

Allmänhetens intresse för travsporten ökar. Det visar den senaste Orvesto-undersökningen. Stigande allmänintresse är glädjande, men varför syns motsatsen i rekryteringen av hästägare, travsportens aktiva och ...
Läs mer →

Bort från kolchosen

Om tävlingsverksamhet med travhästar ska betraktas som ekonomisk verksamhet eller inte har varit föremål för rättsliga tvister mellan ST och Skatteverket under flera år. Tre ...
Läs mer →

Bakom lyckta dörrar

Årets Hästgala s k gick av stapeln i fredags på Clarion Post Hotel i Göteborg. ATGs VD Hans Lord Skarplöth drog dessvärre inte ned några ...
Läs mer →

Uppgiven strategi

Efter att förslaget har varit ute på remiss bland travsällskap och BAS-förbund har ST’s fullmäktige beslutat om en sjuårig strategisk plan för travsporten.  Travsporten mot ...
Läs mer →

På väg mot 2030

ST beslutar om ett strategiskt måldokument kallat Svensk Travsport mot 2030. Ett välkommet initiativ av Svensk Travsport. Om vi bortser från olyckliga och känslomässiga formuleringar ...
Läs mer →

Vart är vi på väg?

Åderlåtningen av Svensk Travsport har pågått i många år. Den slog ut i full blom i och med den misslyckade pokalöverenskommelsen. ATG utlovade guld och ...
Läs mer →