I Ers Monopols hemliga tjänst

Det är länge sedan, mer än 20 år, som ST och ATG imponerade på mig i hur man han hanterade sport och spel.

Skall dock erkänna att jag tycker att man drev frågan om ”på lika villkor,” för några år sedan, på ett förtjänstfullt sätt. Man gjorde det mycket skickligt, kraftfullt och pedagogiskt. Det var helt absurt att man kunde ha spel på ”mina” hästar utan att det betalades en krona och än mindre bidrog till staskassan. Jag kallade då dessa spelbolag för parasiter, men nu efter omregleringen skulle en symbios kunna skapas. Det gav mig hopp om förbättrad ekonomi för hästägare och därmed travets framtid.

Men, vad händer nu??? Efter en alltför lång process har vi äntligen en omreglerad spelmarknad och därmed förutsättningar ”för lika villkor”. Frågetecknen blir många. Travets finansiärer, hästägare och spelare – jag bortser i sammanhanget från betalande publik – känner sig minst sagt förvirrade.

Hur tänker sällskap och deras serviceorganistion ST. Tänker man affärsmässigt? Förstår man marknadskrafterna? Finns viljan att lära sig? Finns kompetensen i styrelser och organisationer för att möta en ny situation med många spelare på planen?

Att travet har sitt eget spelbolag gör givetvis saken ytterligare problematisk och mycket svårhanterlig. Det kräver framför allt att man har en positiv och bejakande inställning till andra spelbolag. Rimligtvis borde sporten bjuda in dem med öppna armar! Åtminstone om sporten vill sin sport väl och varför sporten inte skulle vilja det blir omöjligt att förstå.

Utanpå allt, vilket även tas upp i Sulkysport, vad säger Konkurrensverket? Dags att konkurrensverket granskar Svensk Travsport

Konkurrenslagstiftningen kan bli ett jättebekymmer för ST. Skräcken är om frågorna hamnar i en marknadsdomstol och vilka konsekvenser det får för ST’s ägare i första hand, dvs travsällskapen. Det är väl ändå inte möjligt att det har tecknats hemliga monopolbevarande avtal mellan ATGs ägare ST och sällskapen, som inte tål granskning i dagsljus. Dessa måste i så fall omedelbart upp på bordet!

Relaterade inlägg

TRAVHÄSTÄGARE – Att förbli? Att bli?

Vi travhästägare är en förutsättning för travsport och spelet kopplat dit. Tillsammans med uppfödargruppen är vi de som konsekvent betalar för att få vara med ...
Läs mer →

Fördelningspolitik

Ett antal utredningar sedan sekelskiftet, gjorda av ST, har tydligt pekat på travets problem. Det kan därför inte ha kommit som någon överraskning med dagens ...
Läs mer →

ST till omstart

Det är inte längre en fråga om att vända utvecklingen i Svensk Travsport utan att stoppa avvecklingen. Tänker då på hästägandet och dess förutsättningar. Det ...
Läs mer →

Betydelsen av framtidstro

ST:s Maria Croon skriver i december 2020 på ST:s hemsida att budgeten för 2021 ger framtidstro. Hon inser naturligtvis att just framtidstro är avgörande för ...
Läs mer →

Det finns ingen som helst anledning till oro, eller…..

I påfrestande coronatider är det många som känner oro. Många minns säkert också Parneviks sketch från cockpit. Tidens allvar får naturligtvis inte förringas, inte heller ...
Läs mer →

Sport, spel och spänning

Kanske måste det påpekas särskilt att inte enbart spelarna, utan även hästägarna, är fundamenten för svensk travsport. Fokuset på spelet är extremt. Sporten lever i ...
Läs mer →