Den enögde är kung i den blindes rike

Micke Nybrink brukar köra travlopp i badkaret. Det verkar som att ST har tagit intryck, dock utan att ha förfinat tekniken när man gör ett magplask rakt ned i ATGs välfyllda och omsättningsbaserade badkar av tävlingsdagar. Det finns ingen förståelse för att många beslut ger nationalarenan kalldusch efter kalldusch. Konsekvenserna låter inte vänta på sig. Antalet tvååriga hästar i träning på Solvalla och i Solvallaregionen minskar med en rasande fart. En dryg fjärdedel har försvunnit bara mellan 2018 och 2019! Regionen som leder den sportsliga utvecklingen leder nu också tillbakagången av antalet 2-åringar i träning. ”Som Solvalla mår, mår resten av svensk travsport.” Den insikten borde få många ledande travpolitiker att sova dåligt.

Tävlingsprogrammets utformning för 2020 ger väldigt mycket i övrigt att önska. Vad som blir kvar till Solvalla är en balja av kallt och grumlig vatten när trettiotalet andra banors behov först har tillgodosetts.

Solvalla har nästa år, 2020, fått 86 tävlingsdagar och fyra breddagar, av vilka tre återfinns i maj, juni och juli.

Solvalla har sedan länge tvingats bortse från publik på onsdagar. Grindarna gapar öppna utan bemanning i kassorna. Restaurangen i det övre etaget är nedsläckt. Tävlingsprogrammet som är utlyst för 2020 innebär tävlingar på Solvalla under veckans samtliga veckodagar.

2 måndagar
3 tisdagar
38 onsdagar med sax,
3 onsdagar utan sax,
1 torsdagslunch,
24 fredagsluncher,
4 fredagskvällar (två av dessa i kombination med påföljande V75-lördag)
6 lördagar
5 söndagar

Det förefaller uppenbart att Solvalla och ST har samsyn om att tävlingarna vid mer än 85 procent av Solvallas tävlingstillfällen ska ske utan personal i entrékassorna. Kanske har man lyssnat på spelarnas ofta framförda önskan om fria entréer? Problemet är att spelarna inte dyker upp ändå. Däremot skapar fri entré ett stort hål i Solvallas kassa när det inte anordnas tävlingsdagar som lockar till något som publiken tycker är värt att betala för.

Tävlingsprogrammet från den 26 augusti till påföljande onsdag den 2 september är försedd med 2 ** innebärande högre prisdotering och V86-spel i minst fem av sju dagar. Solvalla och Åby ramar in den veckans V86-spel, en sommarburst där fler banor blir saxvärdar. Publiken vid Bollnäs och Örebro, Bergsåker och Bjerke, Halmstad och Romme, Axevalla och Solänget ska nu utsättas för saxens effekter.

STs halvårsstatistik per den 15 oktober 2019

Travsportens årsstatistik är synnerligen bra och överskådlig. Två gånger per år presenterar Svensk Travsport (ST) siffrorna över hur travsportens hästar och licensinnehavare har förändrats . Statistiken visar hästarnas ras, åldersintervall och deras fördelning inom åtta regioner. För att vara fulländad kunde ST’s statistik även kompletteras med antalet hästägare/företrädare och deras unika adresser, som även visar vid vilka banor som hästarna är satta i träning.

ST’s statistik ger även en bra historisk överblick från år 2000. Siffrorna visar utvecklingen oerhört tydligt och gör den enkel att analysera. Vi kan endast spekulera i varför ST’s fullmäktige och dess styrelse inte har genomfört de nödvändiga förändringar som siffrorna så tydligt anvisar. Det förefaller oerhört märkligt, passivt, initiativlöst och visar brist på insikt om det egna uppdraget.

Siffror som inte borde kunna missförstås – Vakna för helfvete!

Siffrorna nedan visar hur sporten har lyckats, eller snarare misslyckats, med sin rekrytering av nya hästar. Den information som siffrorna uttrycker utgör en viktig grund för hur tävlingsprogrammet ska utformas. Det förstår alla som är är sportsligt inriktade, men det verkar inte lika självklart för dem som huvudsakligen orienterar sig efter spelomsättning. För varje travsällskap, travsportens verkliga ägare, blir kärnverksamhetens utveckling en temperaturmätare. 15 april och 15 oktober är referensdatum och höstens siffror brukar normalt ligga högre än vårens.

Kommentarer:

– Jägersros tillbakagång kan till stor del skyllas på effekter av tävlingsprogrammet förra året då banan tappade sin fasta tisdagkväll i utbyte mot lunchtrav. Familjen Kolgjinis beslut om kraftfullt minskad uppfödning lär inte heller påverka Jägersro positivt till kommande år. Jägersroregionens siffror förbättrades främst genom Jim Oscarssons flytt till Blädingeås, som tillhör Kalmar.

– Minskningen av 304 hästar totalt i Sverige motsvarar exakt det antal varmblod som är i träning vid Umåker, dvs hela hästpopulationen vid en enskild bana.

– När det gäller ökningen av hästar i B-träning kan man anta att den förändrade licensbestämmelsen för B-tränare har påverkat och då i båda riktningarna, dvs amatörer har kunnat ta in fler hästar på sina träningslistor och proffstränare har lämnat in sina A-licenser för att bli amatörtränare.

– Det oerhört oroande tappet bevisar att ”badkarsmodellen” drar ur proppen ur karet på fel ställe. Tävlingsprogrammet borde istället tömmas på tävlingstillfällen. Resandet kommer inte att kunna minskas, tvärtom, men konsekvensen medför att resandet kommer att minska antalet hästar och hästägare.

– Solvallaregionens enorma tapp av tvååringar – minus 28,4 procent – i professionell träning har flera orsaker. Ett skäl är givet, dvs att tränarnas externa hästägare är bristvara och att intresset för att äga travhäst fortsätter att minska. Den tränarägda andelen av hästarna är upp emot 40 procent, då tränarna har svårt att hitta köpare till nyförvärven. Det finns en naturlig begränsning för investeringar i nya hästar därför att en sund tränarrörelse har nått taket. Träningsavgifterna kan inte höjas hur mycket som helst för att finansiera de tränarägda (ung)hästarnas mat och skötsel, inklusive personal.

– Vi har ännu inte sett alla verkningar av det som skett under det senaste året. Några stora tränares pågående nedtrappning kommer att ge fortsatta avtryck. Solvalla kan inte klaga på nytillskott genom att tränare från andra banor etablerar sig i regionen. Trots det minskar unghästarna. Antalet ettåringar som finns i träning under hösten påverkar givetvis det kommande årets redovisning av antal tvååringar i träning. Stefan Melanders beslut att sälja ut sin ettårs kull kommer att ytterligare påskynda den negativa utvecklingen. Hästägarnas ökande globalisering kommer också fortsätta att ge djupa märken i statistiken.

Hästägarnas delaktighet i tävlingsprogrammets utformning

När banornas ledning tillfrågar tränarna om nästa års tävlingsprogram och inte inkluderar tränarnas kunder – hästägarna – då råder det total begreppsförvirring om hur kommunikation bör fungera. Hur har Solvallas operativa ledning tillfrågat hästägarna om kommande tävlingsprogram? Vilka direktiv har styrelsen lämnat? Under 2020 kommer tävlingar att köras på Solvalla under i princip alla veckans dagar, utan att beakta publikens önskemål om en egen fast tävlingsdag varje vecka. Tävlingsprogrammets utformning gör det även svårt att kunna förstärka Solvallas roll som nationalarena. Hur kommer innehållet av tävlingarna på Solvalla att utformas, dvs hur sker fördelningen av prismedel i vardagstravet och utifrån Solvallas uppdrag att vara ledande inom sport och spel?

Kravet på att ST’s styrelse ska leverera lösningar utifrån kända fakta har aldrig varit större än nu. Detsamma gäller för travsällskapen, som måste inse och betona sina rättigheter, samtidigt som de välkomnar och kreativt använder den spelomreglering som på olika sätt kan tillföra nya pengar till sporten.

Det är uppenbart att hästägarna aldrig har haft ett större behov av samarbete än vad vi har nu. Det är vår sport och det är vi som måste agera för att vända utvecklingen. Travbanor, sällskap och centralförbund, tränare, kuskar och skötare, alla är beroende av att vi kan utöva vår sport, även spelbolag som arrrangerar spel på hästar. Påståendet att hästägarna skulle strunta i travpolitiken är inte sant. Det är våra valda travpolitiker som är enögda och under lång tid har låtit sig ledas av spelbolaget. Deras oförmåga att dra rätt slutsatser av fakta, fatta pricksäkra beslut, och istället tillämpa en problemlösning som präglas av stark inneffektivitet och dålig logistik, kan bäst jämföras med meningslösa försök att applicera ögondroppar från andra våningen.

Relaterade inlägg

Skenet bedrar

Allmänhetens intresse för travsporten ökar. Det visar den senaste Orvesto-undersökningen. Stigande allmänintresse är glädjande, men varför syns motsatsen i rekryteringen av hästägare, travsportens aktiva och ...
Läs mer →

Bort från kolchosen

Om tävlingsverksamhet med travhästar ska betraktas som ekonomisk verksamhet eller inte har varit föremål för rättsliga tvister mellan ST och Skatteverket under flera år. Tre ...
Läs mer →

Bakom lyckta dörrar

Årets Hästgala s k gick av stapeln i fredags på Clarion Post Hotel i Göteborg. ATGs VD Hans Lord Skarplöth drog dessvärre inte ned några ...
Läs mer →

Uppgiven strategi

Efter att förslaget har varit ute på remiss bland travsällskap och BAS-förbund har ST’s fullmäktige beslutat om en sjuårig strategisk plan för travsporten.  Travsporten mot ...
Läs mer →

På väg mot 2030

ST beslutar om ett strategiskt måldokument kallat Svensk Travsport mot 2030. Ett välkommet initiativ av Svensk Travsport. Om vi bortser från olyckliga och känslomässiga formuleringar ...
Läs mer →

Vart är vi på väg?

Åderlåtningen av Svensk Travsport har pågått i många år. Den slog ut i full blom i och med den misslyckade pokalöverenskommelsen. ATG utlovade guld och ...
Läs mer →