Travet i TV

Det påpekas ofta betydelsen av att travsporten syns i TV, inte minst av ST:s styrelseordförande. Frågan måste ställas, betydelse för vem och för vad?

Trav-TV-historia

Den som varit med länge minns säkert 60-talet, då vi fick nöja oss med trav på TV några gånger per år, och då som regel bara loppen som sådana. På 70-talet kom så Tipsextra, lördagar under engelsk fotbollssäsong, med V-65 trav i pauserna,och det blev den verkliga revolutionen för oss redan stora entusiaster. Vi minns särskilt den geniala V65-reklamen ”Väck mig i pausen!” Många nya lockades till att spela och även att besöka travbanor. Rekryteringen av hästägare var stor, och därmed efterfrågan av hästar, vilket i sin tur ledde till utvecklingen av aveln. Travet sändes från början i SVT. Oklart för mig är om det var ATG som stod för produktionskostnaden. Tveklöst var detta av oerhört stor betydelse för utvecklingen av såväl sport som spel. Tillsammans med fotboll och hockey var travet stora publiksporter med människor på plats.

Från succé till fiasko

Ökningen av timmar i direktsänd TV har sedan varit kontinuerlig med ambitionen att öka spelet, men även att försöka popularisera sporten. Vem minns inte ”badmösseperioden” med kändisar? Parallellt med detta sparkas ATG Live igång. Utvecklingen av medietimmar har varit extrem de sista tio åren och framför allt har antalet ”spelexperter” ökat, oklart på vems avlöningslista. Det som skulle bli succé blev istället fiasko. Samtidigt med dessa jättesatsningar har spelet stagnerat, betalande publik försvunnit, antalet hästar är på väg att halveras. Det senare som följd av att hästägarna blivit färre och äldre.

I dag har vi direktsänt trav i TV fyra dagar, och eftersänt, tre i veckan. ATG sänder live sju dagar från morgon till kväll med olika personalbesättningar. Jag lämnar ATG Live så länge åt sidan, men vad är egentligen syftet med travtips i direktsänd TV? Än har vi inte någon ”knapp” på våra TV-apparater där vi kan spela utifrån all information vi får från studiospecialister och stallbacksreportrar. Vi måste antingen springa till ett ATG-ombud, eller logga in på ATG Live, som har sina egna ”tipsnissar”. Något är galet, i vart fall ineffektivt. Vi behöver inga tippare i TV. Det räcker gott och väl med direktsänt trav i TV på lördagar, som blandar tävlingar med olika reportage, i syfte att marknadsföra och visa upp sporten.

Betal-TV

Vem betalar för att travet syns i TV? Gör vi det själva eller får vi betalt, som fotbollen och hockeyn får betalt? Är det helt ointressant för tv-bolagen att betala för att sända travsport? När tv-bolagen har rekryterat travpubliken bort från travbanorna borde det inte vara rimligt att de också betalar en slant för att sända våra tävlingar. Travintresserade undgår TV-reklam like lite som andra tittare.

Det som utmärker travet är kombinationen av sport och spel. På plats tillkommer upplevelsen av hästen och det sociala umgänget. Travet behöver en större kaka än de smulor som blir över när alla andra tagit sitt. Framför allt måste det ske genom att travsällskapen kan sälja sina egna sändningsrättigheter till vem de vill. Dessutom kan de erbjuda speakers och interjuvare! Dessa, mycket skickliga dessutom, finns redan i dag på plats, tyvärr hörda av en alltför liten lokal publik.

Åter till travbanan

De senaste 30 årens ensidiga fokusering på spelomsättning, med tillhörande stora kostnader och små intäkter för de arrangerande banorna, har varit förödande för travet. Det har förstärkts av sällskapens passiva hållning och delegeringen till ST, där effektivt företagstänkande alltid har lyst med sin frånvaro. Mycket kanske är ”kört”. Att få tillbaka betalande publik blir en stor utmaning, även om fotboll och hockey är goda exempel på att det kan lyckas.

Slutligen vill jag påstå att en besökare på banan, som betalar 100 kr, lämnar lika mycket till den lokala tävlingsarrangören som en ATG-kund, som omsätter ca 1.800 kr. Det skulle behövas lite undersökande journalistik vid våra travtidningsredaktioner om vart den mellanskillnaden egentligen tar vägen. En analys och debatt är nödvändig och hög tid för beslutsfattarna att tänka nytt och agera.

Relaterade inlägg

TRAVHÄSTÄGARE – Att förbli? Att bli?

Vi travhästägare är en förutsättning för travsport och spelet kopplat dit. Tillsammans med uppfödargruppen är vi de som konsekvent betalar för att få vara med ...
Läs mer →

Fördelningspolitik

Ett antal utredningar sedan sekelskiftet, gjorda av ST, har tydligt pekat på travets problem. Det kan därför inte ha kommit som någon överraskning med dagens ...
Läs mer →

ST till omstart

Det är inte längre en fråga om att vända utvecklingen i Svensk Travsport utan att stoppa avvecklingen. Tänker då på hästägandet och dess förutsättningar. Det ...
Läs mer →

Betydelsen av framtidstro

ST:s Maria Croon skriver i december 2020 på ST:s hemsida att budgeten för 2021 ger framtidstro. Hon inser naturligtvis att just framtidstro är avgörande för ...
Läs mer →

Det finns ingen som helst anledning till oro, eller…..

I påfrestande coronatider är det många som känner oro. Många minns säkert också Parneviks sketch från cockpit. Tidens allvar får naturligtvis inte förringas, inte heller ...
Läs mer →

Sport, spel och spänning

Kanske måste det påpekas särskilt att inte enbart spelarna, utan även hästägarna, är fundamenten för svensk travsport. Fokuset på spelet är extremt. Sporten lever i ...
Läs mer →