Devalvering av sportens varumärken

Till hösten lanseras ett nytt koncept på fredagar kallat V64 Xpress. Den saxade tävlingsformen har stått modell, vilken har devalverat värdet av banornas egen dag. Vad vi verkligen saknar är kreativitet när det gäller de sportsliga nyheterna.

Sportsligt nytänkande

ST meddelar travsverige via sin hemsida att en ny sportchef har tillsatts efter Petter Johansson.För den nye sportchefen väntar en av travsportens stora utmaningar, att utveckla ett tävlingsprogram som under snart ett decennium har varit fritt från förnyelse. Ja, det finns undantag när vi ser till ett fåtal enskilda propositioner, där kallt möter varmt eller Solvallas speedrace.

Sporten måste ta hjälp av fakta för att upprätthålla en kontinuerlig förändring av travsportens tävlingsprogram. Anpassning till en ständigt föränderlig omvärld ingår i förbundsledningens och styrelsen uppdrag, allt för att säkerställa nödvändig rekrytering och mångfald. För överlevnad, och samtidig utveckling, måste banorna betrakta sin verksamhet på samma sätt som sker i fotbollens och ishockeyns värld.

Det är säkert en självklarhet för Robert ”Stora Norrland” Karlsson, som med sin bakgrundskunskap om hästägandets förutsättningar kan anta den stora utmaningen, och även fritt från smeknamnet visa storhet, styrka och handlingskraft i Hästsportens Hus. Förväntningarna som följer på rekryteringen är stora, men tiden är knapp.

Ledarskapet och kunskapen är alltså på plats, men det är även motståndet, främst inom delar av BAS-förbunden. Det är knappast någon nyhet för Robert som levt med detta på nära håll.

Det är givet att NÄT välkomnar centralförbundets nya sportchef. Vi önskar att hans 100 första dagar, räknat från oktober 2021, visar på konkreta förändringsinitiativ och att hans rörelsefrihet inte hindras likt en våt filt utbredd av interna, och stundtals osynliga, krafter.

V64 Express – en fortsättning på förlorad egen identitet.

Till hösten lanseras alltså ett nytt koncept på fredagar kallat V64 Xpress. Vilka av sportens företrädare har medverkat till att fatta detta beslut och med vilken lokal förankring? Nu börjar vi med fredagar och vips har vi två saxade dagar per vecka . Vilken blir nästa vardag ut? Denna nyhet kommer alltså innan nya sportchefen Robert Karlsson har tillträtt men efter att han har utsetts. Min första fråga till Robert är därför naturlig. Är nästa veckodag att saxa måndagar? Får vi en renässans med saxade V75-tävlingar?

Ökad kanalisation

Rättighetsavtalen mellan sällskapen och ST är uppsagda. De behöver förnyas med nya villkor och anpassas efter var rättigheterna har sitt största värde för de spelbolag som är travsportens potentiella kunder. Detta för att öka deltagandegraden från andra spelbolag. Travsporten och dess ägare har en tuff intern fight framför sig.

Rättigheterna ska erbjudas de kommersiella aktörerna. Därefter ska ersättningen fördelas sunt mellan ägarna. Problemet är vilka sportsliga ägarintressen som ska avgöra vad som är sunt? Det påminner om vad som nu händer i svensk riksdag om fria marknadshyror. Till gagn för vem?

Verklighetsanpassning

Jämförelsen haltar förstås. Det finns alltid nya hyresgäster i desperat behov av boende, men tyvärr är nödvändigheten av att besöka en travbana inte lika stor. Detsamma gäller för hästägare. Lusten att engagera sig som travhästägare blir inte större när vårt tävlingsprogram varken erbjuder tillräckliga ekonomiska incitament eller en vettig sportslig tävlingsprofil.

Som utövare tvingas vi fortfarande dansa till melodier från det planekonomiska systemet. Här krävs lokalt nytänkande, om vi inte ska förlora all mångfald inom både näring och hobby. Det handlar varken om elitisering eller amatörernas julafton. Banorna behöver alla sorter, men en ny faktor måste tillföras som innebär att sportens överlevnad bygger på de enskilda banornas egna meriter.

Inom NÄT har vi under många år varnat för den hästbrist som nu är ett tydligt faktum. Det existerande fåtalet kan inte fylla ut det omfattande tävlingsprogram som kopieras år från år och erbjuder allt sämre kostnadstäckning.

Vi har de hästar vi har. Tävlingarna måste anpassas efter dem, samtidigt som de erbjuder goda förtjänstmöjligheter. Tävlingarna ska inte först anpassas efter ett dominerande spelbolags krav på ständigt ökad omsättning, medan utövarna tvingas dela på det som blir över.

Varumärken som tappar i värde


Travsporten har förlorat trovärdighet och förtroendet för vårt centralförbund har kraftigt urholkats. Varumärkenas olika värden har devalverats. De svåra utmaningar som sporten står inför framgår med “önskvärd” tydlighet. TV-tittarsiffrornas ras under årets Elitloppshelg devalverade det varumärket med många miljoner. Siffrorna under åren 2019, 2020 och 2021 kan jämföras med att åka skidor i den värsta puckelpisten. Eller som när Ronaldo sänkte börsvärdet på Coca Cola genom att ta bort produkten från bordet, mitt under pågående presskonferens, och uppmanade folk att dricka vatten. Travsällskapen måste ha fullt rådrum över sportens starka varumärken. Nu måste Elitloppets besökssiffror analyseras och rådande avtal dryftas av de som så bör. Sporten måste tilllföras kompetens, och den finns, även utanför Hästsportens Hus.

Vi älskar vår sport och vill fortsätta att utöva den. Vi måste bygga våra varumärken och värna dem. Vi tror på en framtid där travsporten betraktar sig själv på samma sätt som fotbollen och ishockey’n gjorde när de vände den negativa publiktrenden. De lyckades med att kommersiellt förvalta sina bild- och ljudrättigheter och samtidigt skapa ett för publiken intressant tävlingsprogram.

Relaterade inlägg

Skenet bedrar

Allmänhetens intresse för travsporten ökar. Det visar den senaste Orvesto-undersökningen. Stigande allmänintresse är glädjande, men varför syns motsatsen i rekryteringen av hästägare, travsportens aktiva och ...
Läs mer →

Bort från kolchosen

Om tävlingsverksamhet med travhästar ska betraktas som ekonomisk verksamhet eller inte har varit föremål för rättsliga tvister mellan ST och Skatteverket under flera år. Tre ...
Läs mer →

Bakom lyckta dörrar

Årets Hästgala s k gick av stapeln i fredags på Clarion Post Hotel i Göteborg. ATGs VD Hans Lord Skarplöth drog dessvärre inte ned några ...
Läs mer →

Uppgiven strategi

Efter att förslaget har varit ute på remiss bland travsällskap och BAS-förbund har ST’s fullmäktige beslutat om en sjuårig strategisk plan för travsporten.  Travsporten mot ...
Läs mer →

På väg mot 2030

ST beslutar om ett strategiskt måldokument kallat Svensk Travsport mot 2030. Ett välkommet initiativ av Svensk Travsport. Om vi bortser från olyckliga och känslomässiga formuleringar ...
Läs mer →

Vart är vi på väg?

Åderlåtningen av Svensk Travsport har pågått i många år. Den slog ut i full blom i och med den misslyckade pokalöverenskommelsen. ATG utlovade guld och ...
Läs mer →